UN Studio - Amsterdam >

Introductie
UN Studio - United Net for Architecture, Urbanism and Infrastructure - profileert zich als een netwerk van specialisten op het gebied van architectuur, stedenbouw en infrastructuur. De ontstaansgeschiendenis van UN Studio heeft haar wortels in het architectenbureau Van Berkel & Bos. In 1988 zijn Ben van Berkel en Caroline Bos het architectenbureau Van Berkel & Bos begonnen in Amsterdam. Tien jaar later is UN Studio (United Net for Architecture, Urbanism and Infrastructure) opgericht. De aandachtsgebieden van UN Studio zijn binnen het bureau onderverdeeld in zes verschillende werkvelden: Publieke gebouwen, Kantoren, Woningbouw, Stedenbouw-Infrastructuur-Civiel, Producten & Interieur. UN Studio is internationaal georienteerd en heeft als thuisbasis Amsterdam.
Voorbeelden van gerealiseerde projecten zijn het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart, de Erasmusbrug in Rotterdam, Museum Het Valkhof in Nijmegen, het stadhuis annex theater in IJsselstein en het zogenaamde Mobius huis in 't Gooi. In ontwerp en/of uitvoering zijn ondermeer het Masterplan voor herinrichting van het stationsgebied in Arnhem, een nieuw stadstheater in Lelystad, poppodium Almelo, de herinrichting van het havengebied in Genoa (It) en een muziektheater in Graz (A). Naast projecten in Europa realiseert UN Studio ook opdrachten in de Verenigde Staten, waaronder een woonhuis in New Jersey en een woontoren in New York.

Co-founder en principal architect Ben van Berkel is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en handhaving van de ontwerpkwaliteit van alle projecten. Co-founder en kunsthistoricus Caroline Bos is verantwoordelijk voor het zakelijk management, kwaliteitssysteem en communicatie van het kantoor. Senior architect en partner Harm Wassink leidt het financial team, planning en human resources management. Associate sinds 2005, Architect Gerard Loozekoot heeft de eindverantwoordelijkheid voor de 'business development department'. Astrid Piber, associate since 2006, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle werkgerelateerde processen. De expertise van het personeel van UN Studio varieert van technici en ontwerpers tot specialisten op het gebied van economie, financieen, acquisitie en theorie.


de antwoorden
> UN Studio
> Rudy Uytenhaak
> De Zwarte Hond
> Onix
> Group A
> DP6
> Venhoeven CS
> diederen dirrix
> Heren 5
> Twee Snoeken
> Jaco de Visser

de thema's
> Introductie bureaus
> Bedrijfsvoering
> Duurzaamheid
> Innovatie
> Kennisontwikkeling
> Klantvriendelijkheid

> terug naar index


1957

Ben van Berkel

Ben van Berkel is afgestudeerd aan de Rietveld Academie in Amsterdam en studeerde daarna aan de Architectural Association in Londen. Samen met Caroline Bos richtte hij in 1988 een architectenbureau op. In 1998 richtten zij een nieuw bureau op: UN Studio (United Net). UN Studio is een netwerk van specialisten in architectuur, stedenbouw en infrastructuur.
Naast zijn architectuurpraktijk heeft Ben van Berkel les gegeven aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland, waaronder Yale en Princeton University. Momenteel is hij Professor Conceptual Design aan de Staedelschule in Frankfurt am Main. Binnen zijn manier van lesgeven staat de inclusive benadering van architectuur centraal waarbij virtuele en materiele organisatie en technische constructies geïntegreerd worden.

> vervolg UN Studio
> introductie Rudy Uytenhaak

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983