diederendirrix - Eindhoven >

Introductie
diederendirrix zoekt vanuit een sterke loyaliteit aan de wensen en ideeën van de opdrachtgever naar zowel een doelmatige als een eigenzinnige interpretatie van de opgave. Het verhelderen van de complexiteit en de synthese van tegenstrijdige belangen vormen de kernkwaliteit van onze ontwerpaanpak. Deze onderzoekende en interdisciplinaire houding leidt tot inventieve en spraakmakende gebouwen en stedenbouwkundige plannen. Ons oeuvre is expressief, subtiel sculpturaal. Gebouwen die gedacht zijn vanuit een heldere overtuigende grondvorm. De architectuur is niet shockerend of vergaand autonoom maar zoekt steeds de uitdagende betrekking tussen vervreemding en vertrouwdheid. Begrippen als eenvoud, compactheid, met maximale beeldende kracht en een heldere stedenbouwkundige inpassing typeren ons werk.


de antwoorden
> UN Studio
> Rudy Uytenhaak
> De Zwarte Hond
> Onix
> Group A
> DP6
> Venhoeven CS
> diederen dirrix
> Heren 5
> Twee Snoeken
> Jaco de Visser

de thema's
> Introductie bureaus
> Bedrijfsvoering
> Duurzaamheid
> Innovatie
> Kennisontwikkeling
> Klantvriendelijkheid

> terug naar index


1959

1986
1986-1999
1999-2005
2005-nu

1954

1978
1978-1980
1980-1983
1985-1999
1993-2002
1999-2005
2005-nu


Paul Diederen

TU Eindhoven Bouwkunde
architect-directeur Diederen Schutgens Architecten Eindhoven
architect-directeur Diederen Dirrix Van Wylick Architecten Eindhoven
architect-directeur diederendirrix Eindhoven

Bert Dirrix

TU Eindhoven Bouwkunde
architect EGM Architecten Eindhoven
architect Jo Coenen & Co Architecten Eindhoven
architect-directeur Dirrix Van Wylick Architecten Eindhoven
hoogleraar architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen TU Eindhoven
architect-directeur Diederen Dirrix Van Wylick Architecten Eindhoven
architect-directeur diederendirrix Eindhoven

> vervolg diederendirrix
> introductie Heren 5 Architecten

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983