De Zwarte Hond - Groningen, Rotterdam >

Introductie
In 1985 begonnen Thon Karelse en Jurjen van der Meer in Groningen het bureau onder de naam Karelse Van der Meer Architecten. In twintig jaar is het bureau uitgegroeid tot de grotere architectuurbureaus in Nederland, met vestigingen in Groningen en Rotterdam die werkgelegenheid bieden aan ongeveer tachtig medewerkers.

Het bureau onderscheidt zich door de sturende en creërende rol die het in projecten opeist. Terwijl de verantwoordelijkheden van architecten in veel gevallen zijn uitgekleed tot die van esthetisch adviseur, wil De Zwarte Hond als ontwerpregisseur eindverantwoordelijke blijven over de inhoud van het architectonische ontwerp.

De verandering in naamgeving in 2004 van Karelse Van der Meer Architecten tot De Zwarte Hond is een logische stap in de evolutie die het bureau heeft. In de toelichting op de naamsverandering wordt op ironische wijze gewag gemaakt van een 'grote nurkse en toch aantrekkelijke hond' die 'altijd goed de lading dekt en een verbeelding is van het karakter van het bureau'. Los van deze ironie kunnen we De Zwarte Hond dus ook beschouwen als een embleem van de strategieën waarmee het bureau de afgelopen tien jaar een antwoord zocht op grote veranderingen die in deze periode in de architectonische en stedenbouwkundige praktijk zijn gaan optreden. Door De Nieuwe Regeling zullen de aansprakelijkheid en de positie van de architect de komende tijd ingrijpend veranderen. Dit vergt grotere efficiëntie. Architectenbureaus moeten daarom verder professionaliseren. De Zwarte Hond kiest daarom niet voor een klein, flexibel bureau, maar voor een groot, professioneel geleid bureau, waarin ontwerpers vanuit de verschillende ontwerpdisciplines architectuur, stedenbouw en landschap en complementaire specialisten met uiteenlopende achtergronden samenwerken aan een collectief architectonisch en stedenbouwkundig oeuvre.
uit: Hollandse Realist, "Van regionaal bureau tot globale speler", Harm Tilman, 2005.


de antwoorden
> UN Studio
> Rudy Uytenhaak
> De Zwarte Hond
> Onix
> Group A
> DP6
> Venhoeven CS
> diederen dirrix
> Heren 5
> Twee Snoeken
> Jaco de Visser

de thema's
> Introductie bureaus
> Bedrijfsvoering
> Duurzaamheid
> Innovatie
> Kennisontwikkeling
> Klantvriendelijkheid

> terug naar index


1953

1976
1981
1981-1984
1985-2004
2004-nu

1968

1996
1996-1999
1999-2002
2002-2004
2004-nu

1962

1988
1990
.
1991
1992-1997
1997-2004
2004-nu

1964

1988
1988-1989
1989-1991
1991-2000
2000-2002
2003-2004
2004-nu


Jurjen van der Meer

HTS Bouwkunde Leeuwarden
TU Delft Bouwkunde
Medewerkend architect Bangert Jansen Scholtz Schultes Berlijn
Algemeen directeur Karelse Van der Meer Architecten
Algemeen directeur De Zwarte Hond

Jeroen de Willigen

TU Delft Bouwkunde
Stedenbouwkundige West 8 Rotterdam
Stedenbouwkundige Karelse Van der Meer Architecten
Partner Karelse Van der Meer Architecten
Stedenbouwkundige - directeur De Zwarte Hond

Willem Hein Schenk

TU Delft Bouwkunde
Architect bij Beth Gali & Marius Quintana Architecten en
Manfred Kausen Amsterdam
Architect DKV Architecten Rotterdam
Architect Karelse Van der Meer Architecten
Partner Karelse Van der Meer Architecten
Architect - directeur De Zwarte Hond

Eric van Keulen

HBO Milieukunde Prof. H.C. van Hall Instituut
Directeur HTTS
Bedrijfsleider Metalchem en Dental Recycling Services
Projectmanager DHV
Directeur De Hond Van Keulen en Co.
Hoofd Bedrijfsbureau Karelse Van der Meer Architecten
Partner en directielid De Zwarte Hond

> vervolg De Zwarte Hond
> introductie Onix Architecten

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983