UN Studio - Amsterdam >

1 - Hoe gaat uw architectenbureau om met de aanwezige kennis binnen en buiten uw organisatie?

UN Studio is op gebouwd uit verschillende interne teams: het Management Team, het Cošrdinatie Team en het Projectleiders Team. Deze organisatiestructuur draagt bij aan een slagvaardige en daadkrachtige besluitvorming op zowel het niveau van beleid en zakelijke leiding als op het gebied van dagelijkse projectbegeleiding, personeel, planning en overige projectgerelateerde zaken.

Voor UN Studio heeft kennisontwikkeling een zeer hoge prioriteit; dit hangt samen met onze ambitie om leidend te zijn in het vak. We vinden het leuk en interessant om de nieuwste technische en architectonische middelen te implementeren in onze ontwerpen, ook omdat we ons constant willen blijven vernieuwen. Om dit mogelijk te maken heeft het bureau een sterk netwerk van specialisten en onderzoekers op diverse gebieden, waar in nauwe samenwerking veel van wordt geleerd. Intern worden er op het bureau diverse 'workshops' gegeven op gebieden als 'rapid prototyping', parametrisch ontwerpen, 'scripting', duurzaamheid, intelligente materialen etc. Voor onze medewerkers is het interessant om via het bedrijf kennis te maken met de laatste technieken, software, materialen enz. In de jaarlijkse evaluatiegesprekken worden er individueel met alle medewerkers afspraken gemaakt op het gebied van kennisontwikkeling. De medewerkers hebben hier meestal een actieve rol in, en dragen vaak onderwerpen aan voor workshops, of cursussen. Doordat Ben van Berkel en een aantal werknemers verbonden zijn aan een aantal Europese universiteiten en ontwerp opleidingen, is er ook hier een sterke kennis uitwisseling. Veel werknemers zien hun positie bij UNStudio dan ook als een verlenging van hun studie periode.

2 - Beschrijf de actuele en streefsituatie van de kennis ontwikkeling van uw medewerkers.

Op het ogenblik denken we dat het kennisniveau binnen het bureau op een voldoende hoog peil staat, al is dat meteen al een gevaarlijke gedachte. Momenteel werken we aan een snellere en sterkere uitwisseling van kennis tussen de werknemers onderling.
Er is een kennisteam opgericht dat zich hier speciaal op richt. Momenteel wordt ons 'intranet' systeem zo aangepast dat het gebruikt kan worden voor een snelle interactieve kennisuitwisseling op een weblog achtige manier. Aan het intranet systeem zijn websites, interne notities, en handboeken gekoppeld die interessant worden geacht voor de huidige praktijk en de verdere kennisuitbouw.

Kennisontwikkeling - Positive note
You can always renew, reinvent, and rediscover things about buildings. New production techniques and materials are constantly coming up, leading to design innovations. But we also find inspiration in new uses, effects and concepts. Throughout the 1990 -s architecture was in the grip of a renewed fascination with science, which was to a large extent mediated through Deleuze and his most prominent interpreters in our field. Among the Deleuzian models and concepts that architects have attempted to signify spatially, structurally, and organizationally are the smooth and the striated, becoming animal, the diagram, and the fold. At the same time new insights into complex geometries have become more accessible. Architects, who have tended to follow mainstream engineers with their cautious and applicability-orientated, handling of science, have begun to believe that they are justified in searching for more expansive concepts; the rigid dogmas of Modernism and standardisation are fundamentally challenged. We can go to the core of our understanding of time and space and discover processes that discover proliferation instead of atrophy as a paradigm for architecture. Both the theoretical understanding and the production processes of architecture have benefited from the expanded understanding of structures, forces, and organizations that have been brought to the fore in different ways.
Ben van Berkel and Caroline Bos

> vervolg UN Studio
> vervolg kennisontwikkeling - jurylid Hans Beunderman


de antwoorden
> UN Studio
> Rudy Uytenhaak
> De Zwarte Hond
> Onix
> Group A
> DP6
> Venhoeven CS
> diederen dirrix
> Heren 5
> Twee Snoeken
> Jaco de Visser

de thema's
> Introductie bureaus
> Bedrijfsvoering
> Duurzaamheid
> Innovatie
> Kennisontwikkeling
> Klantvriendelijkheid

> terug naar index

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983