UN Studio - Amsterdam >

1 - Beschrijf uw visie op de bedrijfsmatige ontwikkeling van uw architectenbureau.
2 - Hoe kwam die visie tot stand en op welke wijze toetst u de behaalde resultaten?

Architectuur is in de visie van UN Studio een dynamisch netwerk waarin ontwerp, technische en logistieke data samenkomen. Architectonische opgaven zijn complexer dan voorheen en dat vergt andere impulsen van de ontwerper. Sinds 1989 is UN Studio gegroeid van een klein bureau met 10 werknemers tot een middelgroot bureau met 80 werknemers. Wij zijn van mening dat de architect een nieuwe rol heeft gekregen en behalve de creatieve vertaler van een programma van eisen, ook regelmatig als supervisor fungeert bij het beheren van verschillende belangen. UN Studio is in staat in een vroeg stadium van het ontwerpproces alle verschillende krachten te beheersen. Constructie, materiaalkeuze, infrastructuur, beweging, detaillering en de relatie met het landschap zijn aspecten waarmee wij van een ingewikkelde opgave een duidelijke vorm kan maken. Dat maakt de architectonische en stedenbouwkundige ontwerpen van UN Studio helder en compact, terwijl er vaak een complex proces achter schuil gaat.

De bedrijfsvoering heeft zich in de loop van de afgelopen 15 jaar verder ontwikkeld en geprofessionalisseerd, maar aan de basis heeft altijd het atelier principe gelegen. UN Studio heeft zichzelf in 1999 losgemaakt van Van Berkel & Bos, zoals een ruimtevoertuig zichzelf ontkoppelt van het moederschip na een succesvolle lancering. De oude architectuurpraktijk was uitgewerkt, en hielp de nieuwe praktijk op weg. Het nieuwe United Network for urbanism, infrastructure and architecture heeft als missie nieuwe territoria te ontdekken. Nieuwe visies, nieuwe stijlen, een frisse benadering, nieuwe vaardigheden; dit was allemaal nodig om het nieuwe type project waar Van Berkel & Bos zich mee geconfronteerd zag te realiseren. Deze projecten kenmerkten zich door een onhiërarchisch, complex, generatief en integraal ontwerpproces, georganiseerd op eigentijdse wijze, en gebruikmakend van nieuwe technieken die een maximale uitwisseling mogelijk maken.

3 - Beschrijf aan de hand van drie trefwoorden de mogelijke invloed van de gekozen bedrijfsvoering op de inhoudelijke c.q. artistieke ontwikkeling van uw architectenbureau.

In drie kernwoorden zou de bedrijfsvoering getypeerd kunnen worden als:
- toekomstgericht,
- bottum-up,
- specialisme overstijgende samenwerking.

Bedrijfsvoering - Postive note
Network practice means only that everyone is a supplier to the end product; their individual roles are a matter of contractual particulars.You might supply the ideas for the architecture, the calculations for the construction, the glass panels for the facade, or the styling for the photos at the end. We don't hear those archaic terms 'concept', 'sketch', or even 'design' very much anymore; they are deliverables and lists are drawn up and distributed as to what these are and when they should be in the client's possession. In this constellation, the definition of competences is vital. This dispassionate, businessmodel-derived view of architecture as a Gesamtkunstwerk of contractually binding competences might at first sight seem unattractive. But think again; the supplier-model of architecture encourages, well, forces really, architects to find new ways of control. Because they will increasingly be hired as consultants, providing design concepts that may or may not be translated into reality in the way they had envisaged. The risks of this working mode for the architect are obvious; you may find your name associated with a horrendously embarrassing piece of ****. But never mind, sooner or later that will happen anyway, whether you are in so-called control or not.
Ben van Berkel and Caroline Bos

> vervolg UN Studio
> vervolg Bedrijfsvoering - jurylid Dolf Dobbelaar


de antwoorden
> UN Studio
> Rudy Uytenhaak
> De Zwarte Hond
> Onix
> Group A
> DP6
> Venhoeven CS
> diederen dirrix
> Heren 5
> Twee Snoeken
> Jaco de Visser

de thema's
> Introductie bureaus
> Bedrijfsvoering
> Duurzaamheid
> Innovatie
> Kennisontwikkeling
> Klantvriendelijkheid

> terug naar index

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983