Jaco D. de Visser Architecten - Vreeswijk >

Introductie
Het is onze ambitie een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, duurzaamheid en de kwaliteit van de fysieke omgeving door middel van comfortabele, functionele en inspirerende architectuur. Onze dienstverlening is er op gericht opdrachtgevers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Zo mogelijk vanaf de prilste ideevorming tot en met de 'finishing touch'.
De omgeving en omstandigheden van de locatie vormen een waardevolle onderlegger van het ontwerp- en bouwproces. Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken doet ons bureau voortdurend onderzoek naar verbetering van alle mogelijke facetten van het hele (bouw)proces en werkt het bureau zo veel mogelijk samen (onder de naam &co) met vrijwel alle disciplines die daaraan een bijdrage kunnen leveren.

In de loop der jaren is vanuit een eigen visie op architectuur ontworpen, waarbij begrippen als helderheid, maakbaarheid, functionaliteit, integratie van constructie en installaties centraal staan. Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we een grote (slag)vaardigheid ontwikkeld voor het inpassen van complexe programma's in relatie tot haalbaarheid en context met de daarbij behorende procedures. De resultaten van ons eigen onderzoek naar (deel)aspecten en ontwikkelingen zijn daarvoor direct toepasbaar. Deze wijze van werken maakt het mogelijk om op vrijwel elk schaalniveau opdrachten te realiseren.

Onze kwaliteiten zijn zeer goed inzetbaar in projecten waarbij veel aandacht mag worden besteed aan de menselijke maat, het comfort en de beleving(sfeer). Op basis van onze kennis en ervaring ontwikkelden we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers nieuwe gebouwconcepten, verschillende nieuwe materiaaltoepassingen en productinnovaties. We krijgen hiervoor regelmatig publicitaire aandacht en (inter)nationale erkenning.
Het resultaat van onze projecten tezamen vormt het handschrift van ons bureau.


de antwoorden
> UN Studio
> Rudy Uytenhaak
> De Zwarte Hond
> Onix
> Group A
> DP6
> Venhoeven CS
> diederen dirrix
> Heren 5
> Twee Snoeken
> Jaco de Visser

de thema's
> Introductie bureaus
> Bedrijfsvoering
> Duurzaamheid
> Innovatie
> Kennisontwikkeling
> Klantvriendelijkheid

> terug naar index


1953

1974
1977
1982
1978-1986
1986-nu


Jaco D. de Visser

Academie voor Beeldende Kunsten Artibus Utrecht
Gerrit Rietveld Academie Amsterdam
Bouwtechnisch Instituut Amersfoort
zelfstandig architectenbureau met Kees Spanjers
Jaco D. de Visser Architecten bv

> vervolg Jaco de Visser
> introductie UN Studio

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983