Rudy Uytenhaak Architectenbureau - Amsterdam >

Introductie
Na Rudy Uytenhaak's studie aan de TUE en 5 jaar werk voor Van Eyck en Bosch, volgde in 1980 de start van het eigen bureau. De eerste opdrachten kwamen uit de kenniskring en inzet als extern deskundige voor stadsvernieuwingsbuurten in Amsterdam. Er volgen woningbouwopdrachten en een reeks vermeldingen in het jaarboek vanaf ' '85. Vanaf '87 krijgt het bureau gestalte met 7 talentvolle jongeren (o.a. Onno Vlaanderen, Felix Claus, Kees Kaan, John Bosch, Gerard Kruunenberg, Paul van de Erve en Ria Smit). Sinds die tijd is er een gestage groei in medewerkers van ca. 15 in '92 tot zo'n 38 nu. Hoekstenen van het bureau zijn inmiddels: Marco Romano, Hugo Boogaard en Tanja Buijs. Willy Houwen is bureaumanager.

De woningbouwopgaven betroffen vaak complexe contextuele inpassingen al dan niet incl. geluidhinderproblematiek, en leidden tot een grote kennis en inventiviteit in typologieën. Daar kwamen ook stedenbouwkundige plannen uit voort zoals Borneo Sporenburg en de Bongerd (beiden in Amsterdam). Met het Huis voor Schoone kunsten in Apeldoorn ('90-'94) en het het raadhuis in Landsmeer ('91-'93) ontstaat ook het eerste succes in de utiliteitsbouw. Dat bouwde zich geleidelijk aan uit met opdrachten verspreid door heel Nederland. Opdrachten met ambitie in kwaliteit maar met een scherp geprijsd budget zoals gebouwen voor universitair /wetenschappelijk onderwijs (TUE en TUD) en meer complexe woningbouwopgaven in combinatie met commerciële ruimten en/of welzijnsvoorzieningen, parkeeraccomodatie etc. Recente woningbouwplannen zijn Het Olympisch kwartier te Amsterdam en "La Fenêtre" in Den Haag.

De laatste 7 jaar zijn we, ook dankzij een verbreding van het bureau, succesvol geweest bij architectenselecties, Europese aanbestedingen en prijsvragen. Te beginnen met het Stadskantoor in Goes, hoofdkantoor Rabo, UvA, Rijksuniversiteit Groningen, Stadskantoor Leyweg in Den Haag, een zorgcentrum in Gouda, en wie weet het nieuwe Stadskantoor /NS Station in Delft. Omvangrijke, langer lopende projecten die we de komende 3 jaar gaan oogsten.


de antwoorden
> UN Studio
> Rudy Uytenhaak
> De Zwarte Hond
> Onix
> Group A
> DP6
> Venhoeven CS
> diederen dirrix
> Heren 5
> Twee Snoeken
> Jaco de Visser

de thema's
> Introductie bureaus
> Bedrijfsvoering
> Duurzaamheid
> Innovatie
> Kennisontwikkeling
> Klantvriendelijkheid

> terug naar index

1949

1973
.
1972-1980
.
1980


Rudy Uytenhaak

TU Eindhoven
architectonisch en stedebouwkundig ontwerpen
Werkzaam bij diverse bureaus, o.a.
Girod & Groeneveld en Van Eyck & Bosch
Start eigen bureau

> vervolg Rudy Uytenhaak
> introductie De Zwarte Hond

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983