Onix Architecten - Groningen >

Introductie
De ontwerphouding van Onix kan gekarakteriseerd worden als een continue zoektocht.
Een zoektocht tussen oud en nieuw, tussen verandering en verbetering, tussen neutraal en specifiek, tussen vanzelfsprekendheid en vervreemding en tussen het generieke en het handschrift. Tijdens de zoektocht worden grenzen overschreden waardoor de opgave wordt opgerekt en nieuwe mogelijkheden t.o.v. het gevraagde programma ontstaan.
Door tijdens het ontwerpproces te reageren op de veranderende actualiteit worden de ontwerpers uitgedaagd om te improviseren en het maximale uit het ontwerp te halen. De ontwerphouding werkt als een weerstandsmachine tegen het voor de hand liggende - dit leidt tot het éénmalige. Een werk in uitvoering waarbij elke hang naar het verleden en de toekomst wordt afgewezen.
De architectuur wordt een product van het nu.


de antwoorden
> UN Studio
> Rudy Uytenhaak
> De Zwarte Hond
> Onix
> Group A
> DP6
> Venhoeven CS
> diederen dirrix
> Heren 5
> Twee Snoeken
> Jaco de Visser

de thema's
> Introductie bureaus
> Bedrijfsvoering
> Duurzaamheid
> Innovatie
> Kennisontwikkeling
> Klantvriendelijkheid

> terug naar index

1963

1985
1991
1989-1994
vanaf 1994

1961

1985
1991
1989-1994
vanaf 1994


Alex van de Beld

HTS Bouwkunde Leeuwarden
Academie van Bouwkunst Groningen (cum laude)
Projectarchitect Karelse Van der Meer Architecten
Onix Architecten

Haiko Meijer

HTS Bouwkunde Groningen
Academie van Bouwkunst Groningen
Projectarchitect Gunnar Daan Architectuur
Onix Architecten

> vervolg Onix Architecten
> introductie Group A

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983