UN Studio - Amsterdam >

1 - Hoe ziet u de verhouding met uw opdrachtgever, mede in relatie tot andere actoren in het veld, zoals gemeentes of andere overheden, supervisoren, bouwers en/of eindgebruikers?
2 - Zou u zichzelf in de bouwketen kunnen voorstellen als ontwerper, direct verbonden aan de eigenaar/producent van grond of opstallen? Of heeft u wellicht nog andere ideeën of ervaringen die de traditionele verhouding opdrachtgever-architect ter discussie stellen?

Wij zien de rol van de architect veranderen. Nieuwe productiemethoden ontwikkeld door de bouwindustrie, de huidige transnationale architectuurcondities, nieuwe ontwerptechnieken en de functioneel complexere aard van projecten hebben geleid tot een nieuwe werkstrategie. De huidige ontwikkelingen op het gebied van DBFMO-contracten heeft grote impact op de rol van de architect in een ontwerpteam en de langdurende relatie tussen de opdrachtgever-architect. Wij beschouwen de omgeving, marktwerking en klantenwensen die ons werk mogelijk maken als een blijvend goed en wij streven naar resultaten waarbij onze doelen en de wensen van onze opdrachtgevers samen komen. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het ontwikkelen van nieuwe inzichten en potenties voor hun locaties. Verkregen inzichten worden gebruikt als een besluitvormingsmiddel voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de locatie.

De verschillende teams binnen UN Studio bieden de projecten een gedegen technische en organisatorische ondersteuning. UN Studio streeft hoge kwaliteitsnormen na die door middel van het werken volgens de kwaliteitsnormen van ISO 9001 continu worden bewaakt en waar nodig aangescherpt.

Klantvriendelijkheid - Positive note
Not to say that the cliché of the megalomaniac, misogynistic architect is never encountered in the real world, but as a human character type, architects more often are disciplined and relatively humble. Being closely related to engineers, the traits of perseverance and patience run deep in the architectural personality. If you allow your true self to come forward, you will discover a surprisingly accommodating, even faintly butleresque (and yes, don't be afraid to be slightly ridiculous), side to yourself, that finds pleasure in servicing the infinitely more complex character of the Client. The Client, the ultimate archetype being a Pope, will always remain that unfathomable Power That Must Obeyed to the architect, whose archetype is after all only that of a simple mason. Admit it; you need someone to tell you what to do; and this is why you spend most of your time trying to induce lacklustre Senior Project Managers to play Julius II to your Michelangelo.

> introductie Rudy Uytenhaak
> vervolg Klantvriendelijkheid - jurylid Fer Felder


de antwoorden
> UN Studio
> Rudy Uytenhaak
> De Zwarte Hond
> Onix
> Group A
> DP6
> Venhoeven CS
> diederen dirrix
> Heren 5
> Twee Snoeken
> Jaco de Visser

de thema's
> Introductie bureaus
> Bedrijfsvoering
> Duurzaamheid
> Innovatie
> Kennisontwikkeling
> Klantvriendelijkheid

> terug naar index

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983