Heren 5 Architecten - Amsterdam >

Introductie
Heren 5 is opgericht in 1991. Vanaf 1994 wordt Heren 5 geleidt door de drie architect-eigenaren: Ed. Bijman, Jan Klomp en Bas Liesker.

In 2006 is Heren 5 uitgegroeid tot een middelgroot bureau met tussen de 20 en 25 medewerkers. Heren 5 heeft ervaring in het realiseren van sterk uiteenlopende opdrachten, van meubelontwerp tot en met utiliteitsbouw en stedenbouwkundige supervisie.
Heren 5 vond zijn basis in de woningbouw en heeft gaandeweg zijn werkterrein verbreed. Heren 5 ontwerpt ondermeer winkelcentra, zorggebouwen, particuliere woonhuizen en buurten, het verricht stedenbouwkundige ontwerpstudies en coördineert de herstructurering van een dorp. Ook verzorgt het 'totaalontwerpen' die gebouw, interieur en omgeving bevatten.
Hoezeer de ontwerpen ook verschillen, altijd hebben ze een herkenbare Heren 5 signatuur. Die bestaat niet uit een uniforme vormentaal maar uit een vaste mentaliteit, een uitgesproken visie op ontwerp en gebruik, en liefde voor het ambacht van de architectuur. Heren 5 verbindt deze inhoudelijke betrokkenheid met een veelzijdige en betrouwbare bedrijfsvoering.


de antwoorden
> UN Studio
> Rudy Uytenhaak
> De Zwarte Hond
> Onix
> Group A
> DP6
> Venhoeven CS
> diederen dirrix
> Heren 5
> Twee Snoeken
> Jaco de Visser

de thema's
> Introductie bureaus
> Bedrijfsvoering
> Duurzaamheid
> Innovatie
> Kennisontwikkeling
> Klantvriendelijkheid

> terug naar index


1962

1984
1991
1991-nu

1960

1983
1991
1991-nu

1962

1984
1991
1991-nu


Bas Liesker

HTS Bouwkunde, Amstel HTS, Amsterdam
TU Delft Bouwkunde - architectuur
Partner Heren 5 Architecten

Jan Klomp

HTS Bouwkunde, Amstel HTS, Amsterdam
TU Delft Bouwkunde - architectuur
Partner Heren 5 Architecten

Ed. Bijman

HTS Bouwkunde, Amstel HTS, Amsterdam
TU Delft Bouwkunde - architectuur
Partner Heren 5 Architecten

> vervolg Heren 5 Architecten
> introductie De Twee Snoeken

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983